Jan Peřina

Profesor Jan Peřina je věhlasný optik, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky a teorii koherence světla. Podílel se na objevu vlastností neklasického světla. Byl hostujícím profesorem na Wroclawské technické univerzitě a na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Působil také jako hostující vědecký pracovník na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a jako hostující profesor na Univerzitě La Sapienza v Římě, na univerzitách v Innsbrucku a Grazu či v Atomovém ústavu ve Vídni.

Profesor Jan Peřina v Olomouci vybudoval mezinárodně uznávané vědecké centrum. V průběhu svého života řídil mnoho vědeckých projektů, byl a stále je členem českých i zahraničních vědeckých společností a pracoval v redakčních radách řady mezinárodních vědeckých časopisů. Během své kariéry vychoval desítky diplomantů a doktorandů. Mnozí z nich jsou v současné době sami profesoři a působí v Česku i zahraničí.

Od roku 1990 až do současné doby je profesorem optiky na katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP i ve Společné laboratoři optiky PřF UP a FZÚ AV ČR.

Za svou vědeckou práci a zásluhy o vybudování mezinárodně uznávaného olomouckého optického centra byl Jan Peřina vyznamenán například Cenou Rabiho udělovanou Kolumbijskou univerzitou v New Yorku, medailí Jednoty českých matematiků a fyziků, Cenou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, státním vyznamenáním za zásluhy I. stupně, medailí Dionýze Ilkoviče SAV, Cenou G. Galileiho, kterou uděluje Mezinárodní komise pro optiku, či Cenou Neuron za přínos světové vědě v oboru Fyzika. Působil jako viceprezident v Mezinárodním komitétu pro optiku ICO.

Ocenění:

  • Cena Františka Palackého - 20. června 2023

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)