Emeritní profesoři

Od roku 2004 přiznává rektor Univerzity Palackého vybraným významným vědcům, kteří odcházejí do důchodu, zvláštní práva emeritního profesora. Jde o symbolické ocenění jejich odborných i lidských kvalit, zároveň jde o přínos pro Univerzitu Palackého, která tímto způsobem neztrácí kontakt s lidmi, jejichž renomé  šíří dobré jméno univerzity.

Emeritnímu profesorovi poskytuje fakulta možnost dál vědecky bádat – vyhrazuje mu pracovní místo a umožňuje využívat zařízení a vybavení pracoviště. Svou přirozenou autoritou a prokázanou erudicí motivuje emeritní profesor mladé kolegy a studenty.

Práva emeritního profesora byla přiznána těmto osobnostem:

2024

prof. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
v oblasti dramatických umění
garant: filozofická fakulta

2023

prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
v oblasti matematické analýzy
garant: přírodovědecká fakulta

2022

prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
v oblasti fyzioterapie
garant: Fakulta tělesné kultury

prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
v oblasti biofyziky
garant: přírodovědecká fakulta

2021

prof. Danuše Nezvalová, CSc.
v oblasti obecné didaktiky a didaktiky fyziky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. Dr. František Kunetka, Th.D.
v oblasti liturgické teologie
garant: cyrilometodějská teologická fakulta

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
v oblasti obecné lingvistiky
garant: filozofická fakulta

2020

prof. Ludmila Štěpánová, CSc.
v oblasti srovnávací slovanské jazykovědy
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
v oblasti teorie a dějin umění
garant: filozofická fakulta

2019

prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.
v oblasti anorganické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
v oblasti matematiky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.
v oblasti optiky
garant: přírodovědecká fakulta

2018

prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
v oblasti matematické analýzy
garant: přírodovědecká fakulta

2017

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
v oblasti historie
garant: filozofická fakulta

2016

prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
v oblasti románských jazyků
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Pavel Marek, Ph.D.
v oblasti historie
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
v oblasti biochemie
garant: přírodovědecká fakulta

2015

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
v oblasti dějin výtvarných umění
garant: filozofická fakulta 

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
v oblasti dějin výtvarných umění
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
v oblasti fyziky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.
v oblasti anglického jazyka
garant: filozofická fakulta

2014

prof. PhDr. Dušan Šimek
v oblasti andragogiky
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.
v oblasti německé literatury
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
v oblasti srovnávací slovanské filologie
garant: filozofická fakulta

2013

prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
v oblasti dějin umění
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
v oblasti českého jazyka
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.
v oblasti anorganické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
v oblasti muzikologie
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.
v oblasti českých dějin
garant: filozofická fakulta

2012

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
v oblasti české literatury
garant: filozofická fakulta

prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.
v oblasti sociologie
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
v oblasti zoologie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., dr.h.c.
v oblasti aplikované matematiky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.
v oblasti ruského jazyka
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.
v oblasti teorie vyučování hudební výchovy
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
v oblasti anglického jazyka
garant: filozofická fakulta

2011

prof. ICDr. Edward Górecki
v oblasti církevního práva
garant: cyrilometodějská teologická fakulta

2010

prof. PhDr. Pavel Floss
v oblasti filozofie
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Jan Slouka, CSc.
v oblasti organické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
v oblasti církevních dějin
garant: cyrilometodějská teologická fakulta

prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
v oblasti geologie
garant: přírodovědecká fakulta

2009

prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. 
v oblasti technických věd
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc.
v oblasti historie 
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
v oblasti fyzikální chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
v oblasti pedagogiky
garant: pedagogická fakulta

2008

prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc.
v oblasti experimentální fyziky
garant: přírodovědecká fakulta  

prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
garant: přírodovědecká fakulta  

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí
garant: přírodovědecká fakulta

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr. h. c.
v oblasti evropských studií a společenských věd
garant: pedagogická fakulta

2007

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.
v oblasti anglické filologie
garant: filozofická fakulta

2006

prof. PhDr. Václav Kováříček, CSc.
v oblasti pedagogiky
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc.
v oblasti dějin umění
garant: filozofická fakulta

prof. RNDr. Vladimír Majerník, DrSc.
v oblasti teoretické fyziky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc
v oblasti jemné mechaniky
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. František Machala, DrSc.
v oblasti matematiky a deskriptivní geometrie
garant: přírodovědecká fakulta

2005

prof. PhDr. Karel Měkota, CSc.
v oblasti kinantropologie
garant: fakulta tělesné kultury

prof. RNDr. Milan Kotouček, CSc.
v oblasti analytické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. Zdeněk Kučera
v oblasti výtvarného umění
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. 
v oblasti teorie a dějin české literatury
garant: filozofická fakulta

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.
v oblasti české a slovanské filologie
garant: filozofická fakulta

2004

prof. RNDr. Václav Stužka, CSc.
v oblasti analytické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.
v oblasti botaniky
garant: pedagogická fakulta

prof. PhDr. Ladislav Daniel, CSc.
v oblasti hudební výchovy
garant: pedagogická fakulta

prof. Ing. Zdeněk Stránský, CSc.
v oblasti analytické chemie
garant: přírodovědecká fakulta

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)